Druid

Druid หรือ ดรูอิดคือศาสตร์ชนิดหนึ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทำให้โลกเกิดความวุ่นวายเหมือนมีเวทมนตร์ ชาวเอลฟ์รัตติกาล (Night Elf) และชาวทอร์เรน (Tauren) จึงเลือกเรียนรู้และฝึกฝนในศาสตร์นี้ ด้วยความที่เรื่องของเวทมนตร์มีทั้งดีและไม่ดี ทั้งชาวเอลฟ์รัตติกาลกับชาวทอร์เรนจึงเลือกที่จะเรียนรู้สิ่งดีๆ จากศาสตร์ตรงนี้

ดรูอิดเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายในการต่อสู้สูง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล การ Heal และการชุบชีวิต การลบสถานะผิดปกติ สามารถสร้างความเสียหายได้ดี นอกจากนี้ยังมีสกิลสนับสนุนทั้งตัวเองและพวกพ้อง ซึ่งเป็นสกิลสนับสนุนที่ดีที่สุดในเกมส์อีกด้วยและอาชีพดรูอิดไม่จำเป็นต้องมีสัตว์พาหนะ ก็สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งบนบก ในน้ำ และท้องฟ้า จุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดคือการที่ดรูอิดสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละร่างนั้นก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป บางร่างอาจทำให้ดรูอิดกลายเป็นจอมเวทย์ บางร่างอาจทำให้ดรูอิดกลายเป็นตัวป้องกัน (Tank) และร่างสัตว์เหล่านี้สามารถแปลงร่างได้แม้จะโดนหยุด (Snare)

ถึงแม้ดรูอิดจะมากความสามารถ แต่จุดด้อยของดรูอิดก็มากตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังป้องกันที่น้อย เนื่องจากสวมใส่ได้เฉพาะชุดเกราะชนิด Cloth และ Leather  นอกจากนี้เมื่อดรูอิดอยู่ในร่างสัตว์จะไม่สามารถใช้สกิลหรือไอเทมบางชนิดได้และร่างสัตว์ในแต่ละสายจะไม่เก่งเท่าอาชีพนั้นจริง ๆ เช่น ร่างสัตว์เวทย์จะไม่เก่งเท่าอาชีพนักเวทย์ ร่างสัตว์นักรบจะไม่เก่งเท่าอาชีพนักรบ มีสกิลสนับสนุนแต่จะไม่เก่งเท่านักบวช เรียกว่าเก่งหลายด้านแต่ไม่สุดในแต่ละด้านนั่นเอง

ประเภทความสามารถพิเศษของ Talent ในแต่ละสายซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าดรูอิดของเรานั้นจะโดดเด่นไปทางไหนได้แก่สายแรก Balance สายนี้จะสามารถแปลงร่างเป็น  Moonkin ได้ ซึ่งจะเก่งในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้มากและต่อเนื่องจากการโจมตีด้วยเวทมนตร์เป็นส่วนใหญ่ มีทักษะในการหยุดศัตรูในทุกๆ รูปแบบที่หลากหลาย และเพิ่มพลังแก่ตนเองและพวกพ้อง สายที่สอง Feral เป็นสายที่เน้นการใช้ร่างสัตว์มากกว่าร่างปกติ มีทักษะในการเพิ่มความสามารถให้แก่ร่างสัตว์ เพื่อให้สามารถต่อสู้ในร่างสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สายสุดท้ายสายที่สาม Restoration เป็นสายที่คอยช่วยเหลือพวกพ้องมากกว่าจะใช้ลุย มีทักษะเวทมนตร์สนับสนุนมากมาย ทั้งการฟื้นพลังชีวิต การลบสถานะผิดปกติและทักษะสนับสนุนเพิ่มพลัง เผ่าพันธุ์ที่สามารถเล่นอาชีพดรูอิดได้แก่ เผ่า Night Elf เผ่า Tauren เผ่า Troll และเผ่า Worgen

อาชีพดรูอิดมีความสามารถหลากหลายมากเกินไป การที่จะทำให้อาชีพดรูอิดแสดงความสามารถได้อย่างสูงสุด จึงขึ้นอยู่กับฝีมือผู้เล่นเป็นส่วนใหญ่ ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้เล่นที่ต้องการเล่นดรูอิดคือการรู้จักร่างสัตว์ของตัวเองและการแปลงร่างให้ถูกจังหวะ รู้ว่าเวลาไหนควรใช้ร่างไหน