Category: WOW Story

Gold Guides, WOW Story

ตกปลาเพื่อทองใน WOW

World of Warcraft Fishing Pools หนึ่งในสถานที่สุดพิเศษของเกม WOW ซึ่งจะทำให้รู้สึกราวกับว่าการเล่นเกมนั้นคล้ายกับการใช้ชีวิตประจำวัน ภายในพื้นที่จะทำการแบ่งโซนตามการบริการ WoW Gold Fishing Locations Location 1 Bay of Storms Location 2 Hetaera’s Clutch Location 3 Scalebeard’s cave Location 4-6 Secret Area] สถานที่ต่างๆเหล่านี้สามารถตกปลาเพื่อนำไปแลกทองได้เช่นเดียวกัน ทั้งยังอยู่ใกล้กับบริเวณ Azshara