ตกปลาเพื่อทองใน WOW

World of Warcraft Fishing Pools หนึ่งในสถานที่สุดพิเศษของเกม WOW ซึ่งจะทำให้รู้สึกราวกับว่าการเล่นเกมนั้นคล้ายกับการใช้ชีวิตประจำวัน ภายในพื้นที่จะทำการแบ่งโซนตามการบริการ

WoW Gold Fishing Locations

Location 1 Bay of Storms

Location 2 Hetaera’s Clutch

Location 3 Scalebeard’s cave

Location 4-6 Secret Area]

สถานที่ต่างๆเหล่านี้สามารถตกปลาเพื่อนำไปแลกทองได้เช่นเดียวกัน ทั้งยังอยู่ใกล้กับบริเวณ Azshara